Was unsere Kunden sagen

BCM Academy is het toonaangevende Europese kennisinstituut voor Business Continuity & Crisismanagement. BCM Academy richt zich primair op de professionalisering en adoptie van Business Continuity & Crisismanagement. Alle producten behoren tot best-in-class en voldoen aan de hoogste eisen.

BCM Academy ondersteunt organisaties bij de invoering van Business Continuity & Crisismanagement. BCM Academy levert de kennis om BCM in de organisatie mogelijk te maken en de expertise die voor een succesvolle invoering van BCM in de organisatie benodigd is. Daarnaast voorziet BCM Academy in test- en trainingsprogramma's om de werking van BCM, continuiteit en crisismanagement in organisaties te testen en een accreditatieprogramma om de BCM proceswerking te toetsen.

Voor BCM Academy is continuïteit ‘business as usual’.

BCM Academy is de Nederlandse partnerorganisatie van het Britse Business Continuity Institute (BCI). The BCI is in 1994 opgericht en voorziet in de erkenning, onderscheiding en kwalificatie van professionals op het gebied van Business Continuity Management. De certificering die door the BCI wordt uitgegeven is een internationaal erkend kwaliteitscriterium voor Business Continuity Managers.

Een voorbeeld opleiding welke wordt gegeven op basis van opleidingsmateriaal dat is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport treft u hier.

BCM Academy Business Continuity & Crisis Management Institute
BCM Academy Insight Center, Elspeterweg 42, Nunspeet   
P.O. Box 2  8070 AA  Nunspeet
Info@www.bcmacademy.de  +31 (0)341410914